Socialmål

Advokatfirman Nodby har mångårig erfarenhet av socialmål och åtar sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt;

Lag om vård av unga (LVU)
Lag om vård av missbrukare (LVM)
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Lag om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV)

Staten betalar alltid kostnaderna för ett offentligt biträde.