Advokatbyrå med fokus på familjerätt

Specialiserad inom familjerätt dvs sk. vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt (bodelning och arv m.m.) samt brottmål. Advokatbyrån har särskilt god och lång erfarenhet av att bistå klienter i frågor och tvister som rör barn, d v s i fråga om vårdnad, barns boende, umgänge och underhållsbidrag till barn.

Rättsområden

Advokatfirman Nodby

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet av sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, sk. ungdomsbrott och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av de sk. assistansmålen i Södertälje tingsrätt gällande grovt bedrägeri m.m.

Bakgrund:

  • Innehavare och verksam på Advokatfirman Nodby sedan 2020

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2013

  • Anställd på Advokatfirman Tengvall 2011-2020

  • Beredningsjurist vid Solna tingsrätt

  • Notarietjänstgöring vid Norrtälje tingsrätt

  • Jur. kand. från Stockholms universitet

ny första

Vårdnadstvister - Bra att tänka på

Varje år är det många makar som väljer att avsluta sina äktenskap. När barn finns med i bilden uppstår ofta meningsskiljaktigheter i vad som utgör det bästa för barnet, dvs vem som ska ha den fortsatta bestämmanderätten om barnet och var barnet ska bo, hos båda eller hos en av föräldrarna. Huvudregeln är att föräldrarna ska ha fortsatt gemensam bestämmande rätt om barnet dvs gemensam vårdnad och att ett barn ska ha rätt till en fortsatt nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Ibland kan det dock vara barnets bästa att endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Ensam vårdnad kan bli aktuellt om föräldrarna har svåra samarbetsproblem, om en förälder har ett missbruk eller i övrigt inte kan tillgodose barnets behov och välmående samt i fall där det förekommer våld mot barnet eller den andra föräldern. Att en förälder anförtros vårdnaden om barnet innebär inte att barnet inte har rätt att ha en regelbunden och nära kontakt med den andre föräldern.   

Läs mer här och/eller boka en tid för ett rådgivningsmöte.

Advokatbyrån Nodby är speciellt inriktad på familjerätt samt har en gedigen och lång erfarenhet av att arbeta med mål som rör tvister om barn dvs i följande frågor:

  • Vårdnad

  • Barns boende

  • Umgängesrätt med barn

  • Underhållsbidrag till barn