Advokatbyrå med fokus på familjerätt

Specialiserad på familjerätt dvs sk. vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt (bodelning och arv m.m.) och brottmål. Advokatbyrån har särskilt god erfarenhet av allt som rör tvister om barn, d v s ifråga om vårdnad, barns boende, umgänge och underhållsbidrag till barn.

Rättsområden

Advokatfirman Nodby

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av assistensmålen i Södertälje gällande grovt bedrägeri.

Bakgrund:

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2013
  • Anställd på Advokatfirman Tengvall 2011-2020
  • Beredningsjurist vid Solna tingsrätt
  • Notarietjänstgöring vid Norrtälje tingsrätt
  • Jur. kand. från Stockholms universitet

ny2