Familjerätt

Familjerätt och ekonomisk familjerätt. Advokatfirman Nodby är särskilt inriktad på familjerätt och främst sk. vårdnadstvister samt ekonomisk familjerätt.

Advokat Lina Nodby besitter lång erfarenhet och bred kompetens på särskilt svåra domstolstvister och har med framgång nått goda resultat för sina klienter.

Advokatfirman Nodby biträder klienter och erbjuder juridisk rådgivning avseende följande;

 • Arvsrätt
 • Barns boende
 • Bodelning under äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall
 • Boutredning vid dödsfall
 • Faderskapsfrågor
 • Internationell familjerätt
 • Kvarsittningsrätt till gemensam bostad vid skilsmässa eller separation
 • Samboavtal och bodelning vid separation som sambo
 • Umgängesrätt med barn
 • Underhållsbidrag till make/maka och barn
 • Upprättande av bodelningsavtal, gåvobrev, framtidsfullmakt, testamente och äktenskapsförord.
 • Vårdnadstvister

Lina Nodby åtar sig därtill uppdrag från domstol såsom bodelningsförrättare.


Finansiering av familjerättsliga uppdrag

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist vid domstol ska du i första hand ansöka om ekonomiskt stöd via din hemförsäkring.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan finansiera dina kostnader för ett juridiskt ombud såsom för en advokat. Villkoren för rättskydd varierar mellan olika försäkringsbolag. Rättsskyddet täcker i regel till 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud. Du betalar resterande del själv. Advokatfirman Nodby hjälper dig med att ansöka om rättskydd när förutsättningarna för det finns och i alla kontakter med försäkringsbolaget fram till dess att det sk. rättsskyddsärendet är avslutat.

Rättshjälp

Om du inte har en hemförsäkring kan du vara berättigad till att ansöka om rättshjälp för att finansiera dina ombudskostnader.

För att få rättshjälp krävs bland att din inkomst inte överstiger 260 000 kr per år (efter avdrag för underhållsskyldighet för dina barn) och att du har haft en timmes rådgivning. Första timmen måste du dock alltid betala själv. Ansökan om rättshjälp hjälper vi till med om du är berättigad att söka om det. Domstolen beslutar sedan om beviljande av rättshjälp samt om storleken på din rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften sätts mellan 5-40 procent beroende på dina inkomstförhållanden. Resterande del av kostnaderna betalas av staten. En sk. rättshjälpstimme kostar 1 404 kr exkl. moms för år 2020.