Brottmål

Advokatfirman Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Advokatfirman Nodby erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.

Offentlig och privat försvarare

Om du är misstänkt för brott som kan leda till fängelse har du i det flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv till polis/åklagare eller berörd domstol föreslå vilken advokat som du vill ska företräda dig. Som försvarare hjälper vi dig under förundersökningen (polisutredningen) och är med dig på polisförhör, besöker dig på häktet (om du är frihetsberövad) samt vid en eventuell rättegång/huvudförhandling i domstol. Kostnaden för en offentlig försvarare betalas i första hand av staten.

I vissa fall, t.ex. om du är misstänkt för ett brott som kan leda till böter, har du sällan rätt till en offentlig försvarare. Du kan då anlita en privat försvarare som företräder dig. Kostnaden för den privata försvararen betalar du i regel själv. För det fall du frikänns kan staten stå för de skäliga kostnader du har haft för din försvarare.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du som brottsoffer (målsägande) ha rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv begära vem du vill ska företräda dig. Som ditt målsägandebiträde är vi med dig under hela rättsprocessen, från första polisförhöret till eventuell huvudförhandling/rättegång i domstol. Vi ger dig även stöd och rådgivning samt hjälper dig med att begära skadestånd, som du eventuellt kan ha rätt till. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten. Du kan aldrig själv bli ersättningsskyldig för kostnaden för ett målsägandebiträde.

Som brottsoffer/målsäganden befinner man sig ofta i en svår och utsatt situation. Advokatfirman Nodby finns därför där för dig som stöd. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn under 18 år har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan domstolen utse en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren övertar då vårdnadshavarens ansvar när det kommer till att inställa sig till polisförhör tillsammans med barnet, besluta om läkarundersökningar av barnet och att föra barnets talan vid den eventuell huvudförhandling/rättegång vid domstol. Som särskild företrädare tillvaratar vi alltså barnets rätt under hela rättsprocessen. Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.